Giới thiệu

Marketing là không ngững đổi mới những ý tưởng, kiến thức mỗi ngày. Thành công của ngày hôm không soi sáng con đường ngày hôm nay.

Có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing. Là một quản lý đi lên từ kỹ năng chuyên môn nên tôi tự tin về việc nắm rõ từng phần việc cụ thể trong bộ phận Marketing của mình.

trong bộ phận Marketing của mình.
Nhóm tính cách theo DISC nhóm D I.

Kinh nghiệm

SEO

SEO 10+ dự án

Google Ads

Quảng cáo Google Ads 1000+ chiến dịch

Facebook Ads

Triển khai 200+ chiến dịch Facebook

Thiết kế Website

Thiết kế 100+ Website